Chakrabalansering – du har läkande, helande, balanserande krafter inom dig

Allt som lever pulserar av energi. Du pulserar. Du är ett konstant flöde av vibrerande energier. Är du frisk, flödar energierna fritt och harmoniskt genom dig. Är du stressad, sjuk eller på något annat sätt i obalans innebär detta att energin fastnar, låser, blockeras och stockar sig – energin flödar inte längre fritt.

Den österländska medicinen, akupunktur, qi-gong, ayurveda, yoga och de olika österländska kampsporterna bygger alla på detta energitänkande. Kunskapen om chakrasystemet är en av grundstenarna i detta.

Chakrorna – våra energicentra – balanserar och reglerar kropp och sinne på många olika sätt. De är var och en förbundna med det centrala nervsystemet, de står i förbindelse med och påverkar det endokrina körtelsystemet och hormonproduktionen och har därför stort inflytande på vårt psykiska o fysiska välbefinnande. Varje chakra ”har ansvar” för olika inre organ och kroppsdelar. Varje chakra står för speciella mentala och emotionella grunder som trygghet, självkänsla, oro, rädslor, sexualitet, kreativitet, kraft, självförtroende, förmåga att ge och ta emot kärlek, förmåga att utrycka känslor, intuition och insikt.

Chakrabalansering är ett sätt att öppna flödet i ditt energisystem, lösa upp gamla mönster och blockeringar och öppna upp dig själv för dem läkande, helande, balanserande krafter du har inom dig.

Under sessionen ligger du med kläderna på o. jag flyttar mina händer från ett chakra-område till det andra några centimeter ovanför din kropp.
Jag kommer hem till dig (om det önskas) om du bor i Österåker, på Ljusterö alt. Roslags Kulla området o. mot Norrtälje, samt i Vaxholm, Vallentuna, Täby.

Tid: 45-75 min
Pris: 400-700 SEK

Sveta Tell, terapeut i medicinsk yoga
070 919 07 91, sveta.tell@gmail.com