Du är en energivarelse

Utifrån det yogiska perspektivet är människan en komplex, multidimensionell energivarelse, där de problem, sjukdomar och krämpor vi får genom livet i grunden handlar om stopp och blockeringar i flödet i chakrasystemets energibanor eller obalans mellan olika chakror.

Chakror är en slags subtila energicentraler för utväxling av energi mellan människan och hennes omvärld. De löper längs ryggraden och har beskrivits som koncentrerade virvlar av energi.

Eftersom varje chakra styr över mentala, emotionella mönster o präglingar; inre organ, kroppsdel, endokrinkörtel är chakrasystemet vad och vilka vi är, vad vi känner, hur vi känner och hur vi förändras.

Vi har sina egna krafter för självläkning. Yoga är ett enkelt men avancerad verktyg för det.
Genom regelbundet utövande av yoga och meditation kan vi justera på denna energimässiga grundnivå och nå balans både psykiskt, mental och emotionellt.

Här hittar du kunskap och inspiration för att gå igenom dit energisystem

1 chackra – Rotchackra
Ett starkt, balanserat första chakra skapar automatiskt tillit.
Ett friskt rotchakra tillåter förändring i lagom stora steg i ditt liv.
Präglingsperiod: under graviditet i mammas mage – under förslösningen – upp till tre år.
Relation med mamma
Funktion: Enhet, stabilitet. Trygghet. Överlevnad. Självkänsla. Att vara grundad i sin fysiska kropp. Förmåga att projicera, fokusera o manifestera våra grundläggande, basala behov (mat, värme, trygghet, arbete, bostad m.m.). Våra fysiska ramar och beteendeformer i vardagen – och vårt förhållande till pengar. Vanor o insikter. Förmåga att eliminera fysiskt, mentalt, känslomässigt.
Körtel: Binjurar (står för utsöndring av stresshormoner; hormoner som reglerar natrium-kalcium balansen, kolhydratomsättningen o proteinnedbrytningen och könshormonerna – speciellt androgenerna)
Sinne: Lukt.
Kroppen: Bäckenbotten, fötter, ben (förutom knä), skelett, tjocktarm, ändtarm och anus.
Obalanser: Stressrelaterade sjukdomar. Otrygghet. Behov av kontroll. Tankestelhet, besatthet, sorg, depression och bitterhet. Fixering vid det materiella/likgiltighet till det fysiska planet. Dålig fysiskt/psykisk motståndskraft. Dålig kroppslukt. Kroniska ländryggsbesvär, ischias, åderbråck, fetma, förstoppning/diaré, ändtarmscancer, hemorrojder, prostataproblem hos män och reumatism.
Musik: Jordnära folkmusik, naturrytmer, trummor, marschmusik, all musik i C-dur balanserar rotchakra.
Kristaller: Stenar i olika ”jordnyanser” (röda, bruna, grå och svarta) påverkar rotchakrat: t.ex. granat, rubin, korall och jaspis

2 chackra – Sexualchakra
Präglingsperiod: mellan 7 och 11 år. Relation mellan mamma och pappa.
Funktion: Sexualitet, fortplantning, lust, kreativitet, relationsförmåga, samspel med människor, Rörelse, förändring. Begär, passion, polaritet. Flexibilitet
Körtel: Könskörtlar: äggstockar och testiklar (hormoner – den manliga testosteron o den kvinnliga östrogen).
Sinne: Smak.
Kroppen: Alla vätskeflöden i kroppen – blod, lymfa, urin, vatten osv. Bäcken, könsorgan, njurar, urinblåsa och livmodern hos kvinnan, knä.
Obalanser: Rädslor o relaterade sjukdomar t.ex. ångest. Rädslor att förlora kontrollen eller kontrolleras av andra. Emotionellt beroende, slöhet, lättja, aggressivitet, rastlöshet eller obalanserad sexualitet. Mensbesvär, PMS, klimakteriebesvär, problem med graviditeten, förlösningen, gynekologiska problem, potensproblem, frigiditet, urinvägsbesvär, problem i nedre delen av ryggen, problem med knä.
Musik: Sensuell smekande musik, traditionell magdans balanserar andra chakra.
Kristaller: Stenar som påverkar andra chakrat går från ljust silver till gyllengula nyanser:
t.ex. karneol, agat, orange citrin, guldtopas och månsten.

Det finns två sätt att leva. Det finns människor som hanterar livet och dess
olika situationer – och det finns människor som hanteras av situationerna.
(Yogi Bhajan, mästare i Kundaliniyoga)

3 chackra – Magchackra (eldchackra, navelchackra)
Präglingsperiod: mellan 3 och 7 år. Relation med pappa.
Funktion: Personlig kraft, vilja, makt. Förmåga att manifestera, agera, stå utt. Energifrigöring, energilagring, energileverering. Vår navelsträng som energi kommer in i kroppen. Handlingskraft. Förmåga att ta beslut. Krissituationshantering. Självförtroende. Personlig målmedvetenhet. Förmåga att initiera projekt o genomföra dem. Ansvarskänsla, respekt för egna både starka o svaga sidor.
Körtel: Bukspottkörteln (utsöndrar bukspott till tunntarmen, ansvarar t.ex. för hormon insulin som reglerar blodsockernivå)
Sinne: Syn
Kroppen: Magen, matsmältningssystemet, galla, lever och mjälte
Körtel: Bukspottkörteln
Obalanser: Här finns våra omedvetna, alla förträngda, obearbetade känslor som gör att vi agerar utifrån rädsla istället för utifrån kärlek. När känslor inte förmår att uttryckas utan vänds inåt blir de liggande i navelchakrat. Hämningar från barndom. Ilska speciellt kan hållas instängd i tredje chakrat under många år. Handlingsförlamning, kraftlöshet, obeslutsamhet. Brist på egen energi höjer sökandet efter andra energikällor/stimulanter – mat, droger m.m. Diabetes, anorexi/bulemi, magsår, magkatarr, gallsten, reumatism, gulsot och andra leverobalanser.
Musik: Musik vilken uttrycker känslor som glädje eller sorg verkar renande på 3:e chakrat.
Kristaller: Stenar i olika gulaktiga och gyllene nyanser påverkar eldchakrat: t.ex. gul citrin, ljus rökkvarts, solsten och gul diamant.

Genom att stärka navelenergin och skapa struktur i alla dem tre nedre chakrorna genererar vi så mycket energi att vi kan öppna oss för andra nivåer av medvetenhet och en utökad självkännedom.
De tre lägre chakrona – rotchakra, sexualchakra och magchakra – s.k. den nedre triangeln – är främst förknippad med det fysiska, med kraft och styrka i olika former. Yogan ser den nedre triangeln som en symbol för vårt omedvetna. Diafragman är gränsskiktet. Det som finns där ovanför representerar vårt medvetande.

4 chackra – Hjärtchackra
Hjärtchakra är centrum i ditt energisystem. Allt i och kring ditt liv drivs av hjärtats kraft. Kärleken är nyckeln till den sanna lyckan och den kan bara komma inifrån dig själv. Kärleken är den enda verkliga vägen till full andlig medvetenhet.
I tonårig ålder känner hjärta intensivt i dem första tre chakror, hjärtchakra är beroende av den nedre triangeln.
Funktion: Medkänsla, förlåtande och ovillkorlig kärlek, empati, förståelse t.o.m. till sig själv. Balanspunken där ande o materia möts. Upplevelse av gemenskap, känslan av närhet till naturen
Körtel: Tymuskörteln (kallas även Brässen).
Sinne: Känsel.
Kroppen: Hjärta, lungor, händer, huden, immunförsvarssystemet
Obalanser: Känslan av isolering, känslokallhet, upplevelse av konkurrens med andra, rädsla för närhet med andra, beroendet av bekräftelse o kärlek från andra, lättsårbarhet, rädsla för avvisandet. Självmedlidande, depression, ängslan, avundsjuka o hysteri. Astma, hjärtsjukdomar, högt blodtryck och olika lungsjukdomar. Allergi. Cancer.
Musik: Naturliga ljud från t.ex. valar och delfiner, alt. musik som får hjärtat att smälta.
Pachelbels underbara Kanon är ett bra exempel på sådan musik som balanserar hjärtchakra.
Kristaller: Stenar som skiftar i rosa och balanserande grönt stärker hjärtchakrat:
rosenkvarts, rosa korall, grön jade, smaragd, turmalin, grön kalkspat m.fl.

5 chackra – Halschakra
Funktion: Kommunikation, vibration, verbal kreativitet, sanning, inre lyssnande – telepatisk förmåga. Förmåga att utrycka känslor både för dig själv o för dem andra
Körtel: Sköldkörtel och parasköldkörtel (t.ex. bildar hormoner som påverkar cellernas ämnesomsättning; delta i andra hormoncykler i kroppen, alternativt sköldkörtelns hormoner ingriper regelmässigt kontrolleras av dessa; parasköldkörtelns hormon deltar i kroppens reglering av kalcium och fosfat-omsättningen i blodet).
Sinne: Hörsel.
Kroppen: Hals, nacke, axlar över nyckelben, käkar, stämband, mun och öron.
Obalanser: Du lyssnar inte till dig själv, ger inte uttryck för vad du känner, menar eller önskar. Monoton, trist röst, ytligt prat. Tröghet, blyghet, osäkerhet och rädsla för andras åsikter. Halsont, svullna halsmandlar, ont i nacken och olika sköldkörtelobalanser. Förkylningar, problem i munhåla och svalg, käkar, stämband, problem med att tappa röst.
Musik: 5:e chakrat uttrycker individens kreativitet och gruppens gränslöshet. Sjunk in i ljudet av många röster, t.ex. körsång, religiösa hymner etc.
Kristaller: Stenar som skiftar i blå nyanser öppnar och balanserar halschakrat: turkos, akvamarin, ädelkrysopras, blå malakit, celestin, blå kvarts m.fl.

När du förstår kraften i ordet och lägger kraften i hela ditt sinne bakom ordet,
då skapar du ordet som kan skapa hela världen åt oss.

6: chackra – Pannchackra
Pannchakrat kallas också för det tredje ögat. Här finns en djupare förståelse för tillvarons alla skiftningar och krafter
Funktion: Intuition, direkt varseblivning, klart seende, förståelse, koncentrationsförmåga, visualisering, fantasi, drömmar
Körtel: Hypofysen (till stor del styr kroppens hormonbalans; har kapacitet att föryngra o ladda upp både hela kroppen o sinnet på alla dess nivåer; samverkar intimt med hypotalamus vilket fungerar som kopplingsstation o kommandocentral för kroppens nerv- o körtelsystem)
Sinne: Syn.
Kroppen: Panna, ögon och hjärna.
Obalanser: Fyrkantig, kontrollerad världsbild. Verklighetsflykt, svårighet att fokusera i livet. Huvudvärk, mardrömmar, synfel, verklighetsflykt och koncentrationssvårigheter.
Musik: Musik som stimulerar din naturliga visualiseringsförmåga. Pröva Schuberts tyska
mässa eller Inside the Taj Mahal alt. Inside the Great Pyramid med Paul Horn.
Kristaller: Stenar i olika indigo blå-lila kombinationer påverkar rotchakrat: safir, mörkblå turmalin, lapis lazuli, sodalit, ametist m.fl.

7 chackra – Hjässchackra (kronchackra)
Funktion: Förening, insikt och frid. Högre medvetenhetsnivå, djupa inre lyssnandet
Körtel: Tallkottkörteln (”är själens säte och att den omvandlade fysiska sinnesintryck till psykiska medvetande-fenomen”, – Descartes, 1677).
Sinne: Bortom sinnena.
Kroppen: Hjärnan, centrala nervsystemet.
Obalanser: Känslan att vara avskärmad från livet, från flödet i tillvaron. Stark rädslan för döden. Brist på mening med livet. Oro, psykoser, förvirring, depression och andra problem med nervsystemet.
Musik: 7:e chakrats musik är den himmelskt, sublimt vackra. Verdis Requiem eller Hallelujah
ur Händels Messias är exempel på musik som yogan kopplar till kronchakrat.
Kristaller: Transparens och klarhet är det som kännetecknar 7:e chakrats stenar: ametist, diamant, klar kvarts, lila turmalin, pärlemor m.fl.

När ditt medvetande är förankrat i sjunde chakrat kommer människor
att känna sig gudomliga i din närhet (Yogi Bhajan, mästare i Kundaliniyoga)

8 chackra – Aura
Funktion: Verkar som ett skydd runt människan.
Sinne: Bortom sinnena.
Kroppen: Ingen kroppsdel.
Körtlar: Inga körtlar.
Obalanser: Oförmåga att skydda sig från yttre negativitet, från sjukdom och andra
svårigheter. Oförmåga att projicera sig själv ut mot omvärlden.
Musik: Gregoriansk sång och andra andliga hymner.

(ur Göran Boll, Institutet för Medicinsk Yoga)