Till varje chakra och dess påverkan på ditt liv, både i vardagen och i det längre perspektivet finns ett antal frågeställningar. Praktiska frågor. Principiella frågor. Svaren på dessa frågor kan ge dig en indikation på hur balanserat alternativt obalanserat dina chakrar är.

Magchakra
Hur ditt förhållande till din kraft är, hur ditt självförtroende och din självbild ser ut, hur din beslutsförmåga fungerar – dessa är alla faktorer som bidrar till ökad balans/obalans i ditt magchakra/eldchakra.
Fråga dig själv:

 • Upplever du din egen personliga kraft?
 • Känner du att du har viljestyrka?
 • Kan du sätta upp mål och sedan nå dem?
 • Vet du hur du ska göra för att permanent bibehålla en hög energinivå?
 • Kan du, eller kan du inte kontrollera din ämnesomsättning?
 • Känner du självförtroende?
 • Känner du att du kan ta in och få ut något positivt av det som händer i ditt dagliga liv?
 • Kan du fatta snabba korrekta beslut?
 • Hur ser din självbild ut? Är den stark, positiv, och god? Har du tittat efter på sistone?
 • Inspirerar du andra att se det bästa i sig själva?
 • Tycker du om dig själv? Om inte, vad tycker du inte om och varför? Går det att ändra?
 • Är du alltid ärlig? Om inte, varför?
 • Är du kritisk mot andra? Skyller du ifrån dig på andra för att skydda dig själv?
 • Kan du erkänna att du har fel, är du öppen för feedback?
 • Behöver du uppskattning från andra? Varför?
 • Känner du dig stark eller svag? Kan du stå på egna ben?
 • Är du rädd för ansvar – eller känner du ansvar för allt?
 • Önskar du ständigt att liv vore annorlunda?
 • Har det hänt att du stannat kvar i en relation till en människa du egentligen inte älskade, på grund av att det ändå verkade bättre än att behöva vara ensam?

 (ur Göran Boll)