Enskilda terapeutiska sessioner i medicinsk yoga – din kropp har förmågan att läka sig själv

Enligt det yogiska synsättet är vi alla energi varelser och de flesta sjukdomar och problem vi drabbas av är resultatet av blockeringar i vårt energiflöde eller obalans mellan våra olika energicentra – chakror. Chakrorna balanserar och reglerar kropp och sinne på många olika sätt. De är var och en förbundna med det centrala nervsystemet, de står i förbindelse med och påverkar det endokrina körtelsystemet och hormonproduktionen och har därför stort inflytande på vårt psykiska o fysiska välbefinnande. Varje chakra ”har ansvar” för olika inre organ och kroppsdelar. Varje chakra står för speciella mentala och emotionella grunder som trygghet, självkänsla, oro, rädslor, sexualitet, kreativitet, kraft, självförtroende, förmåga att ge och ta emot kärlek, förmåga att utrycka känslor, intuition och insikt.

Enligt yoga utvecklas de flesta sjukdomar på grund av obalanser i de tre nedersta chackror, som präglas under vår barndom – våra första elva år.
Hur din mamma mådde när hon bar dig i sin mage och hur hon lyckades uttrycka sin kärlek till dig under dina tre första år, präglade dit första chakra för resten av livet. Med stark första chakra utvecklar du starka binjurar, kan hantera stress och har stabil självkänsla.

Fick du uppleva närhet med pappa, få beröm av honom, känna hans kärlek och stöd, då har du ett starkt tredje chakra – en perfekt grund för ett gott självförtroende och bra fungerande mage, lever och gallblåsa.

Älskade din mamma och pappa varandra och kunde uttrycka kärlek till varandra och sin omgivning, har du fått alla möjligheter till god relationsförmåga, kreativitet och sexualitet, du kommer att vara fri från urinvägsinfektioner och problem med könsorganen.

Enligt yoga väljer du dina föräldrar själv för att lära dig något speciellt den här gången på jorden. Trots att valet ibland kan kännas tungt kan du rätta till och balansera präglingar i ditt energisystem i dina chakror och komma i balans både mentalt, emotionellt och fysiskt.

Under den enskilda sessionen
kommer vi att gå genom hur du mår fysiskt, mentalt, emotionellt för att prioritera obalanser eller/och sjukdomar som du vill jobba med. Vi kommer att söka orsakerna till dessa enligt läran om chackrasystemet. Vi kommer titta tillbaka på din uppväxt och kärnfamilj.

Du kommer att prova på olika verktyg för självläkning – yogisk andning, övningar och meditation som kommer att balansera din kropp och ditt sinne och väcka dina egna självläkande krafter.
Du kommer att jobba för förståelse av din barndom och dig själv, för att nå högre medvetenhet och förlåtelse. En stark och värdefull resa. Vällkommen

Sessionen tar 1,5-2 timmar. Du behöver inte ha förkunskaper i yoga
Pris: 800 SEK (i priset ingår Cd-skiva, telefonkonsultation under självträningstiden)